فرم درخواست خرید تلفن همراه

جهت درخواست خرید گوشی لطفا فرم زیر را به صورت کامل و دقیق تکمیل نمایید 
همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس میگیرند.

Accepted file types: jpg, png, Max. file size: 3 MB.
وضعیت گوشی*